Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ ПЛАН роботи методичної комісії природничо-математичних дисциплін » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

«

»

ПЛАН роботи методичної комісії природничо-математичних дисциплін

ПЛАН

роботи методичної комісії

природничо-математичних дисциплін

на 2015-2016 навчальний рік

 Комісія працює над методичною проблемою:

«Використання інноваційних технологій в професійному навчанні сучасного виробничого потенціалу»

 

 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Місце проведення
1 2 3 4 5
СЕРПЕНЬ
1 Розгляд та обговорення плану роботи на рік. 31.08.2015 Члени МК Метод

кабінет

2 Обговорення , корекція та затвердження тематичних та поурочно-тематичний планів з математики, фізики, хімії, інформатики, біології та географії. Члени МК Метод

кабінет

3 Затвердження планів роботи кабінетів природничо-математичного циклу Члени МК Метод

кабінет

4 Атестація робочих місць кабінетів природничо-математичного циклу Заступник директора, викладачі  

Кабінети

5 Проходження курсів підвищення кваліфікації викладачами методичної комісії. Методист Метод

кабінет

ВЕРЕСЕНЬ
1 Розгляд та обговорення  завдань до контрольних робіт , тематичних атестацій з предметів природничо-математичного циклу 3-й четвер Члени МК Метод

кабінет

2 Розглянути графіки роботи обласних предметних методичних секцій Члени МК Метод

кабінет

3 Проведення перевірочних контрольних робіт на І курсі з математики, фізики, хімії. Члени МК Метод

кабінет

4 Участь методичної комісії у контролі за навчальним та виробничим процесом Члени МК Метод

кабінет

ЖОВТЕНЬ
1 Обговорення результатів перевірочних контрольних робіт на І курсі з математики, фізики, хімії. 3-й четвер Члени МК Метод

кабінет

2 Семінар. «Шляхи подолання  проблеми низького рівня успішності учнів» Члени М К. Метод

кабінет

3 Проведення тижня інформатики Герасименко М.О. Кабінет №10
4 Проведення тижня математики Огороднійчук В.В. Кабінет №13
5 Підготовка та проведення олімпіад з предметів природничо-математичного циклу серед учнів ліцею (розгляд та обговорення матеріалів до олімпіад). Члени МК Метод

кабінет

ЛИСТОПАД
1 Поповнити та поновити КМЗ  з предметів :

біологія, екологія – поновити роздаткові та дидактичні матеріали по темах 1-7(екологія);

розробити тести для поточного контролю знань, умінь і навичок учнів;

хімія – поновити роздаткові та дидактичні матеріали по розділу І «Неметалічні елементи та їхні сполуки»  розділ ІІ «Органічні сполуки».

фізика – підібрати роздатковий матеріал по темі – «Квантова фізика»;

математика – тема «Показникова і логарифмічна функція»

географія – підібрати роз даткові  та дидактичні матеріали до тем : «Країни Азії», «Країни Європи», «Глобальні проблеми людства»

інформатика – поновити інструкційні картки до практичних і лабораторних робіт

3-й четвер  

 

Панькевич І.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ященко Н.В.

 

Огороднійчук В.В.

Пасічник І.М..

 

 

 

Герасименко М.О.

 

Кабінети

2 Проведення тижня хімії і біології Панькевич І.С. Кабінет

№ 34

3 Проведення тижня фізики Ященко Н.В. Кабінет

№ 14

4 Аналіз проведення олімпіад з математики, інформатики, біології фізики та хімії Члени МК Метод

кабінет

ГРУДЕНЬ
1 Практикум. «Створення та використання навчальних та інформаційних проектів на уроках фізики, математики, хімії , біології та географії мислення» 3-й четвер Члени МК Метод

кабінет

2 Обмін досвідом. «Професійна спрямованість на уроках фізики» Ященко Н В. Метод

кабінет

3 Проведення контрольних робіт за І семестр. Члени МК Метод

кабінет

СІЧЕНЬ
1 Методичні посиденьки :

«Звіт голови методичної комісії про проведену роботу за І семестр 2015-2016 навчального року».

3-й четвер Панькевич І.С. Метод

кабінет

2 Аналіз успішності учнів за І семестр природничо-математичного циклу. Члени МК Метод

кабінет

3 Участь у огляді-конкурсі на найкращий учнівський зошит Члени МК Метод

кабінет

4 Підготовка до ДПА Члени МК, методист Метод

кабінет

ЛЮТИЙ
1 Семінар. «Сучасні освітні технології, орієнтовані на розвиток особистості учня» 3-й четвер Члени МК Метод

кабінет

2 Обмін досвідом. «Здійснення індивідуального підходу до учнів у процесі контролю і стимулювання навчальної діяльності учнів на уроках географії». Пасічник І.М. Метод

кабінет

БЕРЕЗЕНЬ
1. Круглий стіл. «Види педагогічних технологій» 3-й четвер Члени МК Метод

кабінет

2 Обмін досвідом. «Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках інформатики» Герасименко М.О. Метод

кабінет

3 Семінар-тренінг «Профілактика та подолання синдрому «професійного згорання»

 

Члени МК

Практичний психолог

Метод

кабінет

КВІТЕНЬ
1 Обмін досвідом.

«Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках хімії та біології»

3-й четвер Панькевич І.С. Метод

кабінет

2 Моніторинг якості освіти з проведеної ДПА Члени МК Метод

кабінет

3 Стан підготовки учнів з предмета «Математика» Методист, голова МК, Огороднійчук В.В Кабінет №13
4 Вивчення стану КМЗ предмета «Математика» Методист, голова МК Кабінет №13
ТРАВЕНЬ
1 Обмін досвідом. «Використання на уроках математики завдань з професійною спрямованістю» 3-й четвер Огороднійчук В.В Метод

кабінет

2 Підготовка учнів ІІІ курсу до ЗНО з математики, біології, фізики Члени МК Метод

кабінет

3 Проведення профорієнтаційної роботи педагогами та  учнями ліцею Члени МК Метод

кабінет

ЧЕРВЕНЬ
1 Методичні посиденьки :

«Звіт голови методичної комісії про роботу МК за 2015-2016 навчальний рік»

Панькевич І.С Метод

кабінет

2 Звіт завідуючими кабінетами про виконання планів на рік Зав кабінетами Метод

кабінет

3 Участь викладачів метод комісії у роботі приймальної комісії

 

Члени МК Метод

кабінет

4 Проект плану роботи МК на 2016-2017 навчальний рік Панькевич І.С Метод

кабінет

 

 

Голова методичної комісії

« 31 » серпня  2015 р.                                          Панькевич І.С.