Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ Модель методичної роботи » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

«

»

Модель методичної роботи

 

11111111111111

Методична робота у ДПТНЗ “Радомишльський професійний ліцей” здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, Статутом ДПТНЗ “Радомишльський професійний ліцей”.

Науково-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив навчального закладу,   – «Використання оптимальних форм і методів для забезпечення результативності навчання і виховання учнів в умовах реформування освіти»

Шляхами реалізації цієї проблеми є:
• оновлення змісту професійно-технічної освіти за рахунок впровадження інноваційних технологій;
• удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів і, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів  на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;

 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 • створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання.

Методичний кабінет є центром методичної роботи ліцею, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні документи, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів.

Методичний кабінет ліцею реалізує такі завдання:

 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
  • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
  • проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні.
  • впровадження, апробація, ДСПТО, розробка та впровадження  нових навчальних програм, розробка навчальних та методичних посібників, робочих зошитів, тощо;
  • вивчення та впровадження в навчально-виробничий та навчально-виховний процес новітні педагогічні та виробничі технології.У методичному кабінеті:
 • створені умови для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;
  • проводиться індивідуальна робота з педагогічними працівниками;
  • надається допомога з самоосвіти, експериментально – дослідницькій діяльності;
  • здійснюється узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;
  • проводиться інформаційне  забезпечення педпрацівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, систематизація методичної інформації;
  • проводяться виставки по забезпеченню педпрацівників необхідною інформацією;
  • здійснюється видавнича діяльність по узагальненню кращого педагогічного досвіду;
  • проводяться представницькі педагогічні заходи: методичні конференції, семінари, педагогічні читання, майстер-класи, всеукраїнські та обласні методичні заходи тощо.

У методичному кабінеті створено інформаційне забезпечення для уможливлення переходу навчального закладу до роботи в інноваційному режимі (поповнення науково-методичною літературою, передплата педагогічних та професійних періодичних видань, 3  комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет; принтер, сканер, телевізор, відеотека, педагогічні програмні засоби навчання, мультимедійний проектор.
Оснащення та оформлення методичного кабінету створює всі умови для ефективної підготовки педагогів до уроків та позаурочних заходів, для здійснення самоосвітньої діяльності. В методичному центрі впорядковані та систематизовані матеріали.