Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ Інноваційний проект на тему: «Формування історичної компетентності шляхом використання методик інноваційних технологій» » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

«

»

Інноваційний проект на тему: «Формування історичної компетентності шляхом використання методик інноваційних технологій»

О п и с

інноваційного проекту на тему:

«Формування історичної компетентності

шляхом використання методик інноваційних технологій»

  1. Галузь застосування: освіта, школа, ПТНЗ
  2. Суб’єкти інноваційної діяльності: викладачі суспільних дисциплін.
  3. Автор проекту: Пасічник Іван Микитович, викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

контактній телефон: 4-50-09

  1. Мета впровадження нововведень: використання методичних рекомендацій дозволить викладачам суспільних дисциплін удосконалювати свою методику викладання історії, впроваджувати ефективні педагогічні технології, підвищувати науковий рівень освіти, розвивати пізнавальні здібності учнів, виховувати інтерес до вивчення історії, використовувати інформаційно-комунікативні технології, організовувати процес осмислення історичного досвіду.
  2. Зміст інновації. Автор пропонує впроваджувати інноваційні педагогічні технології, які дозволяють розвивати такі вміння: класифікувати, спостерігати, висловлювати судження, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити логічні висновки, удосконалювати навички  роботи з наявною інформацією, експериментувати, розвивати  здібності творчо проектувати, досліджувати.
  3. Ресурсоємкість нововведень: методична література, журнали на історичну тематику, художня історична література, підручники з історії, довідники з історії, словники, Інтернет.
  4. Термін дії проекту. 2015-2016 навчальний рік.
  5. Технологія впровадження. Планування і проведення уроків різних видів навчання, які включають зміст предмету, його мету і завдання, враховуючи виховні та пізнавальні можливості учнів.
  6. Результативність та ефективність впровадження інновацій: досвід використання інноваційних технологій дозволяє стверджувати, що оптимальне поєднання інтерактивних методів класної, позакласної та позашкільної роботи сприяє розвитку не тільки історичної компетентності, але й формуванню ключових компетенцій особистості,організовує процес набуття нових знань, досвіду, ґрунтуючись на атмосфері співробітництва, поваги до думки кожного, вільного вибору власних рішень, а отже, сприяють гармонійному розвитку особистості учня ліцею.

проект з історії Пасічник .М.