Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ Профорієнтаційна діяльність » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

Профорієнтаційна діяльність

 

Професійна орієнтація – система навчально-виховної роботи, спрямованої на засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку. Правильний вибір професії зумовлює моральне задоволення, позитивну самооцінку, високу продуктивність праці, якість продукції. Він є точкою, в якій сходяться інтереси особистості та суспільства, поєднання особистих і загальних інтересів.

Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні учнів з професіями та правилами їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення; формування вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією, а також забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості. Компонентами профорієнтаційної роботи є професійна інформація, професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація.

Пройдіть тести на профорієнтацію:

Пройти тест
Пройти тест

Зустріч з роботодавцями, Лютий 2019 року


Ярмарка професій, яка проходила в малому залі Радомишльської районної ради. Лютий  2019 року