Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ П Л А Н роботи методичної комісії  педагогічних працівників економічних  дисциплін на 2015-2016 навчальний рік » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

«

»

П Л А Н роботи методичної комісії  педагогічних працівників економічних  дисциплін на 2015-2016 навчальний рік

Комісія працює над методичною проблемою:

                                                         «Використання інноваційних технологій у

                                                         професійному навчанні

                                                         сучасного виробничого потенціалу»

 

«РОЗГЛЯНУТО ТА  СХВАЛЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ»
на засіданні методичної комісії педагогічних працівників економічних дисциплін

Протокол №1 від «31» серпня 2015 р.

Голова методичної комісії

                               М.О.Герасименко

Заступник директора

з навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей»

               Л.Й.Затолюк

«31»          серпня           2015 р.

 

 

П Л А Н

роботи методичної комісії

педагогічних працівників економічних дисциплін

на 2015-2016 навчальний рік

 

з\п

Назва заходів Дата викон. Відповід. особа Місце

провед.

С Е Р П Е Н Ь
Круглий  стіл
1. Обговорення та схвалення  плану роботи методичної комісії на 2015-2016 навчальний рік 31.08.2015 Методист Бичківська О.В.

Голова МК

Члени МК

Метод-кабінет
2. Обговорення та схвалення комплектів робочої навчальної документації з загальнопрофесійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок за професією «Конторський службовець (бухгалтерія)» Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

3. Стан підготовки навчальних кабінетів до початку навчального року Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

4. Обговорення нормативних документів, рекомендацій Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України, управління освіти і науки Житомирської
облдержадміністрації щодо підготовки кваліфікованих робітників 
Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

В Е Р Е С Е Н Ь
1. Вивчення контингенту учнів І курсу та групи № 16 28.09.15 Методист Бичківська О.В.

Голова МК

Члени МК

Кабінет

№ 27

 

2. Обмін досвідом «Інформаційно – комунікаційні технології                   у навчальній та позаурочній діяльності учнів при вивчені предметів» Голова МК

Члени МК

3. Основні напрямки діяльності щодо оновлення КМЗ предметів з професії «Конторський службовець (бухгалтерія)»

 

Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

Ж О В Т Е Н Ь
 

1.

Практикум «Реалізація основних принципів навчання на уроках з ПТП та ППП:

–          науковість і доступність навчання;

–          зв’язок теорії з практикою;

–          самостійність і активність учнів у навчанні;

–          індивідуальний підхід до учнів;

–          свідомість і міцність засвоєння     знань, умінь і навичок;

–          поєднання наочності навчання з розвитком абстрактного мислення;

– системність і послідовність у навчанні

29.10.15

 

Методист Бичківська О.В.

Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

 

Кабінет

№ 27

2. Участь в організації та проведені  виставки методичних і дидактичних матеріалів КМЗ Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

Викладачі

Майстри в/н

Л И С Т О П А Д
1. Практикум «Інноваційні форми та методи навчання в підготовці учнів з професії «Конторський службовець (бухгалтерія)» 27.11.15 Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

Кабінет

№ 27

 

2. Підготовка та проведення відкритого уроку з предмета «Економіка» За окремим планом Викладач

Яковець О.П.

Г Р У Д Е Н Ь
1.

 

Семінар – практикум «Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів з професії «Конторський службовець (бухгалтерія)» відповідно до вимог робочих навчальних планів та програм 29.12.15

 

Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

 

Кабінет

№ 27

 

2. Виставка методичних і дидактичних напрацювань КМЗ педагогів за І семестр 2015 – 2016 н.р. Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

3. Проведення олімпіади з предмета «Економіка»

 

За окремим планом Викладач

Яковець О.П.

С І Ч Е Н Ь
1. Звіт голови та членів методичної комісії про проведену роботу за I-й семестр 2015-2016 навчального року 28.01.16 Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

Кабінет

№ 27

2. Обговорення тематики дипломних робіт до державної кваліфікаційної атестації Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

 

 

3.

Участь членів методичної комісії у підготовці та проведенні тижня з професії  «Конторський службовець (бухгалтерія)» За окремим планом Методист Бичківська О.В.

Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

Л Ю Т И Й
1. Семінар – практикум

«Індивідуальна робота з учнями»:

а) основні принципи здійснення індивідуальної роботи;

б) етапи  здійснення індивідуальної роботи у навчально – виробничому процесі;

в) особливості організації індивідуальної роботи з обдарованими дітьми;

г) організація роботи викладача з невстигаючими учнями

25.02.16

 

Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

    Кабінет

№ 27

2. Шляхи здійснення між предметних зв’язків та професійної спрямованості викладання предмета «Комп’ютеризація облікової інформації» з професії  «Конторський службовець (бухгалтерія)» Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

 

3. Підготовка та проведення відкритого уроку  з предмета  «Комп’ютеризація облікової інформації» За окремим планом Викладач

Герасименко М.О.

Б Е Р Е З Е Н Ь
1. Стан підготовки та проведення державної підсумкової атестації з професії  «Конторський службовець (бухгалтерія)» 28.03.16

 

Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

Метод-кабінет
2. Забезпечення і проходження виробничої практики учнів з професії  «Конторський службовець (бухгалтерія)» Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Майстер в/н Яковець О.П.

 

3. Результативність роботи викладачів початківців Викладач

Герасименко М.О.

К В І Т Е Н Ь
1. Аналіз впровадження ДСПТО з професії  «Конторський службовець (бухгалтерія)» 27.04.16 Заст. дир. з НВР

Затолюк Л.Й.

Голова МК

 

Кабінет №27
2. Підготовка та проведення відкритого уроку  з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» За окремим планом Викладач

Яковець О.П.

Т Р А В Е Н Ь
1. Контроль за станом навчальної, навчально-виробничої та навчально-виховної роботи 26.05.16 Заст. дир. з НВР Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

 

Кабінет №27

 

2. Семінар – практикум «Вдосконалення організації та методики викладання предметів, пошуків найбільш ефективних і оптимальних методів навчання» Заст. дир. з НВР Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

3. Організація та проведення виставки «Викладач – професіонал» За окремим планом Заст. дир. з НВР Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

 

Ч Е Р В Е Н Ь
1. Підготовка та проведення  державної кваліфікаційної атестації (ДКА) 20.06.16 Заст. дир. з НВР Затолюк Л.Й.

Голова МК

Члени МК

Метод-кабінет
2. Звіт голови та членів МК про проведену роботу за II-й семестр 2015-2016 навчального року
3. Презентація роботи методичної комісії педагогічних працівників економічних дисциплін за 2015-2016 навчальний рік

 

 

 

Голова методичної комісії                                                             О.П. Яковець