Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ Правила прийому » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

Правила прийому

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до   державного професійно-технічного навчального закладу

 «Радомишльський професійний ліцей»

на 2019 рік

 

 1. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Радомишльський професійний ліцей» (далі – професійний ліцей) розроблені згідно Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. №499 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 року за №823/23355.

1.2. До професійного ліцею приймаються громадяни України.

1.3. Громадяни   України   мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до професійного ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем „ кваліфікований робітник” відповідно до планових обсягів державного замовлення.

На базі базової загальної середньої освіти – термін навчання 3 роки.

 • Електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії „С”               -25 учнів;
 • Електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів,  автотранспортних       засобів категорії „С1”                                                                       – 25 учнів.

Вік: після закінчення терміну навчання за професією електрогазозварник – не менше 18 років; слюсар з ремонту автомобілів – не менше 18 років; водій автотранспортних засобів категорії „С”; автотранспортних засобів категорії „С1”– старше 17 років, з віковими обмеженнями на право використання посвідчення водія з 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Обмеження за медичними показниками, а також показниками професійної придатності визначаються Кабінетом Міністрів України у Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників ПТНЗ та за даними медичних довідок з висновками лікаря.

 • Кухар, пекар – 30 учнів.

Вік: після закінчення терміну навчання за професією кухар – не менше 18 років; пекар – не менше 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Обмеження за медичними показниками, а також показниками професійної придатності визначаються Кабінетом Міністрів України у Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників ПТНЗ та за даними медичних довідок з висновками лікаря.

 • Муляр, штукатур, маляр – 25 учнів.

Вік: після закінчення терміну навчання за професією муляр, штукатур – не менше 16 років; маляр – не менше 16,5років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Обмеження за медичними показниками, а також показниками професійної придатності визначаються Кабінетом Міністрів України у Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників ПТНЗ та за даними медичних довідок з висновками лікаря.

На базі повної загальної середньої освіти – термін навчання 1 рік.

 • Офісний службовець (бухгалтерія)     – 25 учнів.

Вік: після закінчення терміну навчання за професією службовець бухгалтерія –  не менше 18 років.

Стать: чоловіча, жіноча.

Обмеження за медичними показниками, а також показниками професійної придатності визначаються Кабінетом Міністрів України у Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників ПТНЗ та за даними медичних довідок з висновками лікаря.

Групи вступників комплектуються в кількості 25-30 чоловік. Термін навчання: ППП – 1 рік,  ППП – 3 роки; форма навчання -денна.

 

 1. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до професійного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює    приймальну    комісію    директор    професійного    ліцею,    який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до професійного ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України затверджуються  директором    професійного    ліцею за погодженням управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

−  організовує прийом заяв та документів з 8-00 до 16-00 години щоденно крім суботи та неділі;

 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
 • приймає рішення   щодо   осіб,   рекомендованих   до   зарахування   до професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди і мають обумовлювати:

 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
 • перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
 • загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Строки проведення прийому на навчання до професійного ліцею з 11.05.2017 р. по 25.08.2017 р.

 

 1. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійного ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал);
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
 • довідку з місця проживання;
 • довідку про склад сім’ї;
 • довідку про ідентифікаційний код;
 • паспорт (і його ксерокопію) або свідоцтво про народження (і його       ксерокопію) для осіб, які за віком не мають паспорта;

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів. Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування проводиться позачергово.

3.4. Прийом документів від вступників завершується 25.08.2017 року.

 

 1. Умови прийому

 

4.1. Прийом до професійного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо).

4.2. Вступні випробування можуть проводитися поетапно протягом всього періоду прийому документів (або по мірі комплектування груп).

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних вступних випробуваннях не допускаються.

 

 1. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови       Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року

№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • особи, які вступають до професійного ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до професійного ліцею за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів вступник випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійного ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсних випробувань зарахування до професійного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7.Зарахування до професійного ліцею на навчання за рахунок коштів визначеним Бюджетним кодексом України.

 

 1. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійного ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій професійний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до професійного ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за виконання Правил прийому професійного ліцею здійснюється управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.