Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ ПЛАН роботи методичної комісії працівників будівельних професій на 2015-2016 навчальний рік » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

«

»

ПЛАН роботи методичної комісії працівників будівельних професій на 2015-2016 навчальний рік

ПЛАН

роботи методичної комісії працівників

будівельних професій

на 2015 – 2016 н.р.

 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Місце проведення
СЕРПЕНЬ
1 Вибір керівника методичної комісії  

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2015

 

 

 

 

До 01.09.2015

 

 

 

 

 

Згідно з графіком

 

 

Згідно з графіком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени МК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дучінська Н.В.

 

 

 

Дучінська Н.В.

Фролова О.М.

 

 

 

 

Дучінська Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод кабінет

2 Обговорення та схвалення плану роботи МК на 2014-2015 н.р.
3 Ознайомлення з ДПТО для професії “муляр” 7122
4 Перегляд навчальних планів з професії: “муляр”, “маляр”
5 Стан підготовки навчальних кабінетів та майстерень, територій до нового навчального року
6 Атестація робочих місць викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання
7 Оформлення плануючої документації викладачів та майстрів виробничого навчання
8 Затвердження та схвалення  поурочно – тематичних планів у відповідності до програм на 2015 – 2016 н. р
9 Розробити та схвалити на засіданні МК переліки навчально-виробничих робіт з професій “Штукатур”, “Маляр”
10 Проходження курсів підвищення кваліфікації з метою вивчення результативності курсового підвищення кваліфікації.
11 Проходження стажування на виробництві з метою вивчення нових виробничих технологій
12 Атестація педпрацівників
                                                                  

 

ВЕРЕСЕНЬ

1 Інформація про виконання рішень попередніх засідань  

 

 

 

 

 

 

24.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

Члени МК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод кабінет

2 Огляд новин методичної та професійної літератури
3 Продовжувати роботу з оновлення та поповнення КМЗ загальноосвітніх дисциплін, професійно-теоретичної та загально-технічної підготовки (використання ППЗ навчального призначення, впровадження ІКТ)
4 Поповнення стендів та оснащення майстерень новими інструментами
5 Навчальні кабінети укомплектувати необхідною дидактичною і методичною літературою
                                                                      ЖОВТЕНЬ
1 Інформація про виконання рішень попередніх засідань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени МК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод кабінет

2 Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій, інших інноваційних форм навчання при організації навчально-виробничого процесу з метою підвищення якості освіти з професії  «Муляр, штукатур, маляр»
3 Проведення тижня будівельних професій
4 Випуск предметних газет
5 Перевірити КМЗ впровадження ДСПТО з професії: «Муляр,штукатур, маляр»
6  Сучасник урок. Який він? Як створити ефективний навчальний простір?
7 Проведення конкурсу професійної майстерності серед учнів І-ІІІ-го курсів з професії «Штукатур»
8 Виставка методичних матеріалів за

темою: інноваційні технології навчання

9 Організація відвідування уроків викладачів, майстрів в/н з метою вивчення, перспективного педагогічного досвіду. В процесі відвідування уроків особливу увагу звернути на: розвиток технічного мислення;
ЛИСТОПАД
1 Інформація про виконання рішень попередніх засідань  

 

 

 

 

26.11.2015

 

 

Члени МК

 

 

 

 

Дучінська Н.В.

 

 

 

 

 

Метод кабінет

2 Підготувати та провести олімпіаду з предметів професійно-теоретичної підготовки
3 Вивчення досвіду  роботи педагогів, які атестуються
4 Підготовка документації для проходження виробничої практики на підприємстві учнями ІІІ-го курсу гр..№15
5 Розгляд та затвердження інструкційно-технологічних карток з професії «Муляр”, “Маляр”
ГРУДЕНЬ
1 Інформація про виконання рішень попередніх засідань  

 

 

 

 

 

30.12.2015

 

 

 

Дучінська Н.В.

 

 

 

Члени МК

 

Дучінська Н.В.

Фролова О.М.

 

 

 

 

 

 

Метод кабінет

2 Тематична година спілкування: «Використання електронних засобів навчального призначення»
3 Застосовувати на уроках теоретичного та  виробничого навчання інноваційні методи навчання з метою поєднання навчання учнів з високоефективною працею:

– “Рідкі шпалери”;

– “Гнучкий камінь”

4 Індивідуальна робота з учнями, щодо ліквідації прогалин в знаннях і уміннях учнів з професійно-практичної підготовки
5 Аналіз успішності учнів груп  №9, №15 за І-й семестр
СІЧЕНЬ
1 Інформація про виконання рішень попередніх засідань  

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2016

Дучінська Н.В

 

Майстри в/н

 

 

Викладач предмета

 

Інженер з ОП

 

Викладачі предметів

 

Фролова О.М.

Дучінська Н.В.

2 Звіт голови МК про проведену роботу за І-ше півріччя 2015-2016 н.р  

 

 

 

 

 

Метод кабінет

3 Педагогічні читання
4 Розгляд та схвалення переліку завдань дипломних (творчих) робіт для учнів ІІІ-го курсу
5 Оновлення та поповнення КМЗ професійно-теоретичної підготовки (використання ППЗ навчального призначення, впровадження ІКТ)
6 Семінар: «Удосконалення педагогічного процесу за допомогою сучасних методів навчання»
7 Розробити і затвердити завдання для кваліфікаційної атестації
                                                                  ЛЮТИЙ
1 Виставка методичних матеріалів за

темою: виставка творчих доробків молодих педагогів до декади молодого педагога;

 

 

25.02.2016

 

 

Члени МК

 

 

 

Фролова О.М.

 

Метод кабінет

 

2 Семінар – практикум: “Використання сучасних технологій навчання з метою розвитку учнів будівельних професій”
3 Диспут: “Аналіз уроку з позицій збереження здоров’я”
                                                                  БЕРЕЗЕНЬ
1 Вивчення роботи майстра-початківця Фролової О.М та надання методичної допомоги в організації та проведенні виробничого навчання  

 

 

31.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члени МК

 

 

 

Фролова О.М.

 

 

 

Члени МК

 

 

 

Фролова О.М.

 

 

 

 

 

 

 

Метод кабінет

 

2 Оновлення та поповнення КМЗ з професії “Маляр”
3 Диспут: Про хід підготовки учнів до державної підсумкової атестації
4 Здійснювати перехід на особистісно орієнтоване  навчання та навчання за проектною технологією
5 Вивчити стан підготовки учнів з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з професії   “Муляр”, “Маляр”
6 Круглий стіл: “Роль самоосвіти педагога”
КВІТЕНЬ
1 Відвідування уроків в групі №9 з метою організації повторення матеріалу, підготовки до виробничої практики  

 

 

 

 

 

28.04.2016

 

Члени МК

 

Дучінська Н.В.

Фролова О.М.

 

Фролова О.М.

 

 

Члени МК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод кабінет

2 Підготовка матеріалів для проходження виробничої практики на підприємстві учнями І-го та ІІІ-го курсів
3 Аналіз результатів  ДПА ІІІ-го курсу гр. №15
4 Провести профорієнтаційну роботу з учнями ліцею
5 Обмін досвідом роботи: “Інтегроване навчання та інноваційні технології”
                                                                      ТРАВЕНЬ
1 Вивчення рівня знань учнів з предметів “Технологія штукатурних робіт”, “Технологія малярних робіт” Технології»  

 

 

 

 

26.05.2016

Викладачі предметів

 

 

Члени МК

 

 

Дучінська Н.в.

Члени МК

 

 

 

 

Метод кабінет

2 Індивідуальна робота з учнями з ліквідації прогалин в знаннях і уміннях учнів з професійно-практичної підготовки
3 Сучасний інтегрований урок – шлях до формування творчої особистості учня.
4 Удосконалення навчально-матеріальної бази з будівельних професій
                                                                      ЧЕРВЕНЬ
1 Звіт голови методичної комісії про проведену роботу за навчальний рік  

 

 

 

23.06.2016

Дучінська Н.В.

 

 

 

Члени МК

 

 

 

 

Метод

кабінет

2 Підготовка та здача ДКА учнями ІІІ-го курсу гр..№15
3 Аналіз успішності учнів за ІІ-й семестр
4 Результати професійної підготовки, державної кваліфікаційної атестації учнів

 

 

 

 

 

 

Голова МК                                                                           Дучінська Н.В.