Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ ПЛАН роботи методичної комісії керівників груп та вихователів на 2015-2016 навчальний рік » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

«

»

ПЛАН роботи методичної комісії керівників груп та вихователів на 2015-2016 навчальний рік

ПЛАН

роботи методичної комісії

керівників груп та вихователів

на 2015-2016 навчальний рік

 

 

Заходи Термін

 виконання

Відповідальний за виконання
I  засідання

 

 

Тема: Педагогічна діагностика в контексті діяльності класного керівника

Форма проведення: навчально-практичний семінар

Вересень
1 Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників та вихователів за 2014-2015 н.р. Голова МК Самченко Р.М.
2 Розглянути та затвердити план роботи МК на 2015 – 2016 н.р. Голова МК Самченко Р.М.
3 З досвіду роботи. Труднощі адаптації учнів I-го курсу та їх подолання. Класний керівник  групи №3 Ястребцева О.В.
4 Психологічні особливості адаптації учнів до навчання в ліцеї. Практичний психолог Бернацька І.А.
II засідання

 

Тема: Педагогічна діагностика в контексті класного керівника.

Форма проведення: круглий стіл.

Жовтень
1 Особливості адаптації учнів (результат діагностичної роботи). Практичний психолог Бернацька І.А.
2 Соціальний супровід дітей-сиріт, напівсиріт та дітей з неповних сімей. Заст. директора з НВЧ Гльоза І.І.
3 Соціальна адаптація учнів в колективі. Класний керівник  групи №10 Панькевич І.С.
4 Особистість починається з любові
 

III засідання

 

Тема: Сімя , як об’єкт  превентивної роботи. Спільна діяльність класного керівника та батьків з профілактики відхилень у поведінці дитини.

Форма проведення: семінар-практикум.

Листопад
1 З досвіду роботи. Батьківський авторитет. Кл. керівник групи № 8 Патласова В.І.
2 Насильство в сім’ї, як проблема превентивного виховання. Майстер виробничого навчання групи №4 Литвиненко Л.Л.
3 Особливості виховання дітей у неповнолітніх сім’ях. Заст. директора з НВЧ Гльоза І.І.
4 Створення психологічного комфорту в сімї, як запорука подальшої успішності дитини Практичний психолог Бернацька І.А.
IV засідання

 

Тема: Використання інтерактивних методів виховання як показник професіоналізму класного керівника.

Форма проведення: проблемний семінар.

Грудень
1 Керівництво проектною діяльністю : від задуму до втілення ( з досвіду керівництва учнівським дослідницьким проектом ) Класний керівник групи № 5 Бідюк Л.М.
2 Гендерні аспекти організації проектної діяльності Кл. керівник групи 11 Голумбйовський І.С.
3 Рекомендації для майстрів в/н та класних керівників закріплених за групою, спрямовані на згуртування учнівського колективу. Практичний психолог Бернацька І.А.
4 Шляхи удосконалення професійної компетентності класного керівника та особистих компетенцій учнів. Класний керівник групи № 15 Ничипорук В.Г.
V засідання

 

Тема: Регулювання та коригування міжособистісних стосунків в учнівському колективі навчальної групи.

Форма проведення: педагогічна лабораторія.

Січень
1 Система роботи класного керівника з регулювання та коригування міжособистісних стосунків в учнівському колективі Кл. керівник групи №8  Патласова В.Г.
2 З досвіду роботи. Диференціація та індивідуалізація – необхідна умова розкриття творчої індивідуалізації особистості. Майстер виробничого навчання групи !3 Тарасевич М.М. .
3 Особливості конфліктної поведінки підлітків у колективі. Заст. директора х НВЧ Гльоза І.І.
4 Можливості сучасного виховного заходу для формування успіху як основного пріоритету Майстри виробничого навчання  групи № 3 Бількевич Н.Л., групи №11  Гриценко А.С.
VI засідання

 

Тема:Розвиток соціального партнерства з профілактики девіантної поведінки учнів .

Форма проведення: усний журнал.

Лютий
1 Соціальна реабілітація. Напрямки та форми соціальної реабілітації. Досвід соціальної реабілітації  дітей з девіантною поведінкою Кл. керівник групи № 15 Ничипорук В.Г.,

 

2 Девіантна поведінка учнів: фактори ризику, форми прояву. Заст. директора з НВЧ Гльоза І.І.
   3 Психолого-педагогічний супровід. Суб’єкти супроводу. Практичний психолог  Бернацька І.А.
4 Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі Майстер виробничого навчання групи № 10 Клименко О.С.
VII  засідання

 

 

Тема: Створення продуктивного виховного простору для розвитку лідерських якостей, чуття внутрішньої свободи учнів.

Форма проведення: педагогічна мозаїка.

Березень
1 З досвіду роботи. Організація учнівського самоврядування в навчальній групі. Класний  керівник групи №13  Ященко Н.М.
2 Соціальна креативність і лідерські здібності підлітків. Заст. директора з НВЧ Гльоза І.І.
3 Організація учнівського самоврядування у навчальні й групі. Кл. керівник групи №5  Бідюк Л.М.
4 Сутність поняття «ситуація успіху», складники ситуації успіху Майстри виробничого навчання  групи №15 Дучінська,Н.В., групи №9 Фролова О.М.
VIII  засідання

 

 

Тема: Особливості організації здоров’я зберігаю чого навчально-виховного процесу в умовах професійно-технічної освіти.

Форма проведення: семінар.

Квітень
1 Вплив емоцій на фізичний стан здоров’я. Практичний психолог Бернацька І.А.
2 Здоров’я людини як цінність: педагогічний аспект. Медпрацівник Матюшенко Л.В.
3 Моделі агресивної поведінки учнів у соціальних ситуаціях. Майстер виробничого навчання групи № 7 Затолюк А.В.
4 Позитивні емоції та їхнє значення в роботі класного керівника Класний керівник групи № 9 Самченко Р.М.
IX засідання

 

 

Тема: Формування в учнів високої громадянської активності та національної свідомості.

Форма проведення: семінар.

Травень
1 Позитивний психолого-педагогічний клімат як визначити чинник виховання суб’єкта громадянського суспільства. Заст. директора з НВЧ Гльоза І.І., практичний психолог Бернацька І.А.
2 З досвіду роботи. Системна робота з національного виховання в контексті життєтворчості особистості. Бібліотекар Хитриченко Л.Г., вихователь Макарчук Д.М.
3 Інноваційні освітні програми з формування свідомого ставлення учнівської молоді до здорового способу життя. Кл. керівник групи № Огороднічук  В.В.
4 Підведення підсумків роботи за навчальний рік. Голова МК Самченко Р.М.

 

 

Голова методичної  комісії                                                   Р.М. Самченко