Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ Напрямки діяльності » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

«

»

Напрямки діяльності

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Радомишльський професійний ліцей» – це навчальний заклад другого атестаційного рівня, підпорядкований Міністерству освіти і науки України,  що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.

Головне завдання: забезпечення права громадян на професійне навчання відповідно до їх інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

Засновник професійно-технічного навчального закладу: Міністерство освіти і науки України.

Статус ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей»: юридична особа з штампом, печаткою, своїм найменуванням, що діє на підставі Статуту.

Статут навчального закладу розроблено навчальним закладом на основі Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення «Про професійно-технічний навчальний заклад» і затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 24.05.2006 року №403).

Основні напрями діяльності ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей»:

  • первинна професійна підготовка;

  • надання повної загальної середньої освіти;

Повноваження державного навчального закладу:

а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому учнів, слухачів до професійного ліцею на основі типових правил прийому;

д) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

ж) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;

з) атестація педагогічних працівників;

е) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

є) здійснення професійного навчання незайнятого населення;

и) організація виробничого навчання учнів на виробництві та у сфері послуг;

і) забезпечення заходів з охорони праці учнів, працівників;

ї) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

й) визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;

к) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

л) видача документів про освіту встановлених зразків.