Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ Навчально-виховний проект «Формування громадянської свідомості та виховання патріотизму в учнів». » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

«

»

Навчально-виховний проект «Формування громадянської свідомості та виховання патріотизму в учнів».

Навчально-виховний проект

«Формування громадянської свідомості та виховання патріотизму в учнів».

Галузь застосування:

навчально – виховний процес.

Суб’єкти інноваційної діяльності:

учні;

викладачі суспільних дисциплін;

керівники груп.

Автор проекту:

Самченко Руслан Миколайович, викладач історії та предмету «Захист Вітчизни», спеціаліст I категорії,  (04132) 4-23-05.

 Мета впровадження нововведень:

 • утвердження поваги до принципів патріотизму, визначених в ст..56 Закону України «Про освіту».
 • формування в учнів почуття громадянина, спираючись на Конституцію України та історичний шлях українського народу до створення державності та здобуття незалежності;
 • розвиток пізнавального інтересу до вивчення історії України, правознавства, військової справи;
 • вдосконалення навичок групової творчої роботи;
 • розвиток критичного і креативне мислення, вміння слухати, аргументовано представляти свою точку зору, грамотно оформлювати своє повідомлення;
 • виховування в учнів розуміння цінності національної держави, її здатності захищати культурні, громадянські, мовні та майнові інтереси громадян.

 Зміст інновації:

В ході реалізації проекту учні:

–  систематизують і узагальнюють зібрану інформацію по темі, займаються оформленням підібраних матеріалів;

–  визначають значимість патріотизму та громадянської свідомості на сучасному історичному етапі;

– працюють з програмами Word, Power Рoint, Publisher; займаються пошуковою діяльністю і працюють в мережі Інтернет.

Ресурсоємність нововведення. Шляхи залучення додаткових та вдосконалення наявних ресурсів:

 • ноутбук; проектор; принтер; сканер; телевізор; засоби для зв’язку з Інтернетом; цифровий фотоапарат;
 • Конституція України; Закон України «Про освіту»; фізична карта України; етнографічна карта світу.

Термін дії проекту: вересень-листопад  2015 року.

Технологія впровадження включає в себе наступні етапи:

І етап – визначення мети

ІІ етап – збір інформації

ІІІ етап – дослідницька робота учнів

ІV етап – систематизація матеріалу

V етап – розміщення інформації у логічній послідовності, оформлення проекту та презентація

 Результативність та ефективність впровадження інновації:

В процесі реалізації проекту учні вчаться:

 • цінувати права та свободи людей; розширювати кругозір; виховувати почуття інтернаціоналізму і толерантності по відношенню до представників інших народів і національностей;
 • формувати активну життєву та громадянську позицію;
 • працювати в команді, виступати перед аудиторією; коротко і чітко формулювати свою думку та аргументовано її доводити, вислуховувати співрозмовника;
 • демонструвати результати своєї пошукової роботи; представляти результати досліджень у друкованому вигляді, посилаючись на факти та використані джерела.проект з історії Самченко Р.М. (зберегти)