Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ Навчально-виховний проект «Доброта – краса душі людської» » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

«

»

Навчально-виховний проект «Доброта – краса душі людської»

Навчально-виховний проект

«Доброта – краса душі людської»

 Галузь застосування:

навчально-виховний процес

Суб’єкти інноваційної діяльності:

учні;

викладачі;

класні керівники;

майстри виробничого навчання;

Автор проекту: Яковець Ольга Петрівна,  викладач економічних дисциплінспеціаліст другої  категорії, 0969224579

Мета впровадження нововведення:

 • робота учнів в творчих групах;
 • розвиток пізнавальної діяльності, творчих здібностей учнів;
 • опрацювання літератури, публікацій;
 • формування активної життєвої позиції в учнів, яка проявляється в дієвій допомозі знедоленим, немічним, людям похилого віку;
 • виховання високих моральних якостей людини.

Зміст нововведення:

 • організація дослідницько-пошукової роботи;
 • формування і розвиток навичок роботи з різними джерелами інформації;
 • збір, систематизація і узагальнення матеріалів з обраної теми;
 • формування в учнів уміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
 • використання інформаційно-комп’ютерних технологій та створення єдиного проекту

Ресурсоємність нововведень:

 • комп’ютерні технології;
 • принтер;
 • цифровий фотоапарат, відеокамера;
 • ресурси мережі Інтернет

Термін дії проекту:

грудень – січень 2015 року

Технологія впровадження:

 • визначити мету та завдання проекту;
 • створення творчої групи учасників проекту, розподіл обов’язків;
 • дослідницька робота: опрацювання статей пов’язаних з темою, підбір віршів, пісень, малюнків, легенд, висловів як українських так і зарубіжних письменників;
 • проведення тижня «Написання листів та малюнків воїнам АТО»;
 • робота учнів над створенням серця доброти, книжечки «Абсолютні цінності людини»
 • загальноліцейна презентація проекту «Доброта – краса душі людської»

Результативність та ефективність впровадження інновації

 • формування навичок творчої роботи, пізнавальної діяльності учнів;
 • вміння підбирати та обробляти інформацію, використовувати засоби електронних комунікацій;
 • вміння працювати в малих групах, розподіляти ролі та функції спільної проектної діяльності;
 • розвиток самостійності та особистої відповідальності в ході проекту за отриманий творчий продукт;
 • формуванню вмінь оформлювати результати пошуково-дослідницької діяльності із застосуванням ІКТ;

Виховний проект Яковець О.П.