Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ Графік роботи » Територіальне відокремлене спеціалізоване відділення м. Радомишль Головинського ВПУ НТ

Графік роботи

Приймальна комісія:

−  організовує прийом заяв та документів з 8-00 до 16-00 години щоденно крім суботи та неділі;

 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
 • приймає рішення   щодо   осіб,   рекомендованих   до   зарахування   до професійного ліцею, оформляє протокол та оголошує списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

Правила прийому до професійного ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди і мають обумовлювати:

 • перелік професій згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;
 • форми та ступеневість навчання;
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;
 • перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;
 • загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до професійно-технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

Строки проведення прийому на навчання до професійного ліцею з 11.05.2018 р. по 30.08.2018 р.